Бърза помощ

Начало / Докторе, помогни!

Отговори на често задавани въпроси

Научната дейност се ръководи от научен съвет, който се състои от хабилитирани лица и се назначава от Съвета на директорите ежегодно на квотен принцип.

Научния съвет обявява конкурси и избира самостоятелно научни кадри в съответствие с действащото законодателство.

Научен съвет на УМБАЛСМ "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД , назначен със Заповед на Изпълнителния директор № РД-20-273/ 23.03.2-16 г.:

 

1.     Проф. д-р Милан Стоянов Миланов, дмн

2.     Проф. д-р Огнян Георгиев Хаджийски, дмн

3.     Проф. д-р Росен Станчев Дребов,дм

4.     Проф. д-р Александър Петров Червеняков,дмн

5.      Проф. д-р Иван Георгиев Поромански, дм

6.      Проф. д-р Славчо Кънчев Иванов,дм

7.      Проф. д-р Милан Петков Тотев, дм

8.      Проф. д-р Стоян Георгиев Миланов,дм

9.      Проф. д-р Николай Стефанов Габровски, дмн - зам.председател

10.    Проф. д-р Надежда Николова Гаврилова, дм

11.     Проф. д-р Мария Христова Миланова,дм

12.     Проф. д-р Атанас Георгиев Темелков, дмн

13.     Проф. д-р Андрей Маринович Йотов, дмн

14.    Проф. д-р Диян Енчев Малушев, дм

15.    Проф. д-р Владислав Христов Христов, дмн

16.    Проф. д-р Венцислав Методиев Мутафчийски, дмн

17.    Доц. д-р Олег Георгиев Чолаков, дм - Научен секретар

18.    Доц. д-р Антоний Тончев Филипов,дм

19.    Доц. д-р  Асен Георгиев Балтов,дм - Председател

20.    Доц. д-р Михаил Ивов Рашков,дм

21.    Доц. д-р Сашо Георгиев Асьов, дм

22.    Доц. д-р Маргарита Стоянова Гешева

23.   Доц. д-р Георги Константинов Поптодоров

24.   Доц. д-р Христо Иванов Шивачев