Бърза помощ

Начало / Пресцентър / Новини и актуални събития

Архив: Новини и актуални събития

2015-01-01

210 000 потърсиха помощ в Пирогов, 15% са неосигурени

Лекуваните в "Пирогов" през 2014 година са близо 45 500, като от тях децата са 8550. Университетската спешна болница е предпочетена от почти 15 000 граждани от провинцията . Има завишение на процента на тежките случаи, приети за лечение в спешната болница през 2014-та. Те са с 1500 повече, спрямо предходната 2013 г. Около 10% от хоспитализираните са неосигурени. Част от тях са се осигурили, докато са били в леченото заведение, но част от тях не са и лечението им, което възлиза на 270 000 лв., остава за сметка на болницата.

2014-12-30

Министърът на здравеопазването и директорът на Пирогов откриха Клиниката по детска анестезиология

Министърът на здравеопазването и директорът на Пирогов откриха Клиниката по детска анестезиология

В последния официален работен ден през 2014 година в „Пирогов” официално беше открита обновената  „Клиника по   детска анестезиология и реанимация с операционен блок”. В нея се помещават Отделение по детска реанимация, което разполага с  8 легла и Отделение по детска анестезиология, което работи съвместо с Детски операционен блок  и  разполага с 4операционни зали и зала за събуждане.
Те са  разположени на 4-тия етаж на сградата на детска хирургия, която е изградена в периода 1984-1987 година. Общата площ  на клиниката е 712 м2, от които 487 м2 са на  Отделението по детска анестезиология и на  Детски операциония блок, а 265 м2 на Отделението по детска реанимация. На операционните зали се падат 131м2 , а на   реанимационните боксове 116м2. Останалата площ е разпределена между помощни помещения   и  помещения за персонала.
Преди ремонта  организацията на работата в Детски операционен блок беше в четири операционне зали, които работеха на функционален принцип -1-ва зала за  коремна и гръдна хирургия на деца над 3 годишна възраст, 2- ра зала за хирургия на новороденото и кърмачето, 3-та зала за детска ортопедична и травматологична хирургия и 4- та зала за  септични операции в детската възраст.
 В изцяло подновената операционна броят на залите се запазва, но на мястото залата за  септични операции в детската възраст е  обособена зала за   детска гръдна и ендоскопска /торакоскопска и лапароскопска/ хирургия.
Днес стените на операционните зали са облицовани с цветно антибактериално стъкло, а подовете са с антибактериално и антистатично покритие.
Обособи се и нарочна зала за събуждане  на пациентите, оборудвана с монитори и перфузори, необходима за престой на децата  до пълното възстановяване на съзнание, защитни рефлекси и проследяване за ранни постоперативни усложнения.
Преди ремонта  в Отделението по детска  реанимация имаше обособени асептичен и септичен сектор, всеки пациент беше настанен в самостоятелен бокс, с общо предбоксово пространство, позволяващо динамичен контрол на пациентите.
След ремонта Отделението по детска  реанимация разполага с три реанимационни зали, от които едната е за новородени и кърмачета. Личното пространство на пациента е гарантирано чрез паравани.
Днес стените на реанимационните е зали са облицовани с цветно антибактериално стъкло, а подовете са с антибактериално и антистатично покритие.

С помощта на спонсори – проф. Георги Танев и най-вече на Търговска верига „ Фантастико беше изградена модерна централна климатична инсталация с хепа-филтри.
 Изцяло е подновена апаратурата в Клиниката, а именно –  един нов апарат за изкуствена вентилация на пациенти от 500гр. до възрастни, централна мониторна станция за Отделението по детска  реанимация с  10 монитора, два монитора за витални параметри за Отделението по детска анестезиология,  три нови операционни маси с възможност за работа от неонатална до юношеска хирургия, три операционни лампи,  четири електроножа  и друго специфично медицинско оборудване, вкл. машина за измиване на хирургичен инструментариум и шест компютъра.
 Основни спомоществуватели за всичко това са:
 за капиталния ремонт проф. Г. Танев,
за апаратура и специфично медицинско оборудване - персоналът на УМБАЛСМ” Пирогов”, принципалът на болницата - МЗ, СИКОНИКС,  CNSYS – АД, фондация сем. Домусчиеви, инициатива сем.Велкови, масонска ложа –Плевен.  
Клиниката по детска анестезиология и реанимация  е уникална за София и цяла северна  и западна България, а за някои заболявания и за страната. Единствено в нея се оперират новородени, кърмачета, деца с гръдна патология и със злокачествени  новообразувания. Годишно дейността обхваща от  3100 до 3500 деца.
През Отделението по детска реанимация преминават годишно 400-480 деца. В последните две години  в Отделението се лекуват и обгрижват и деца с остро настъпили неврологични проблеми.
През 2012 година се взе решение за генерален ремонт и ново оборудване на клиниката. За да се осъществи тя беше преместена в помощения на територията на Отделение по детска коремна хирургия, Клиника по детска травматология и Централен коремен операционен блок.


Средствата, които са инвестирани -  2 мнл. и 880 000 лв.:
Над 1 млн.лв – инвестиции от „ Пирогов”
500 000 +130 000 лв.- Министерство на здравеопазването
700 000 лв.– от проф. Танев за капиталния ремонт
300 000 лв.– от ТВ "Фантастико"
70 000 лв. – "Сиконикс"
50 000 лв.– "Сиенсис"
30 000 лв. - "Домусчиеви"

2013-11-25

ПОВТОРНА ПОКАНА за комплексно банково обслужване на УМБАЛСМ "Пирогов"

Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н. И. Пирогов" ЕАД на основание чл. 13б, ал. 1 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търгосвките дружества с държавно участие в капитала във връзка с необходимостта от подновяване на договора за предоставяне на финансови услуги

ОТПРАВЯ НАСТОЯЩАТА ПОВТОРНА ПОКАНА

До всички заинтересовани институции да предоставят оферта за комплексно банково обслужване на Универститетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н. И. Пирогов" ЕАД за срок от 1 (една) календарна година...

 

Комплект документи

ПОВТОРНА ПОКАНА за комплексно банково обслужване - изтегляне на документа

Изисквания и указания към участниците - изтегляне на документа

Аднинистративни сведения за участника - изтегляне на документа

Форма за техническо предложение - изтегляне на документа

Форма за ценово предложение - изтегляне на документа

2013-10-03

Покана за откриване на проект по ОП "Развитие на човешките ресурси"

Уважаеми госпожи и господа,

 

 

Най- учтиво Ви каним да присъствате на първата пресконференция за откриване на проекта на УМБАЛСМ”Н.И.ПИРОГОВ”с наименование „Усъвършенстване на организацията на труда и инвестиции в безопасност и здраве при работа”  по  схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03– „Безопасен труд” на Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” .  Тя ще се проведе на 04.10.2013 г. от 14.00 ч. в сградата на УМБАЛСМ”Н.И.ПИРОГОВ” в рапортна зала етаж 5. 

.

 

 

 

 

С уважение :

Ръководител  проект

проф. Сн.Грозданова

2013-09-17

ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО СПЕШНА МЕДИЦИНА

 

УМБАЛСМ „ПИРОГОВ” ЕАД
Българското Дружество по Спешна Медицина
Катедра по Спешна Медицина - Медицински Университет София
Съюз на Научните Медицински Дружества

 

Критични състояния в доболничната и болничната Спешна медицина

 

София, хотел Хилтън, 22-24.11.2013 г.

 

Уважаеми дами и господа, скъпи колеги и делегати,
За мен е огромна чест да Ви поканя за участие в първия Национален конгрес по Спешна медицина, който ще се проведе от 22 до 24 ноември 2013 г. в гр. София.

Конгресът се организира от Българското дружество по Спешна Медицина със съдействието на Катедрата по Спешна Медицина към Медицински Университет – София, УМБАЛСМ „ПИРОГОВ” ЕАД и Съюза на Научните Медицински Дружества.

От името на Организационния и Научния комитет Ви приканвам за активно участие в това основополагащо по рода си научно събитие в областта на една сравнително нова за страната, но уникална по рода си медицинска специалност.

Медицината в световен мащаб се дели на два големи подраздела - Спешна медицина и всичко останало. Това твърдение е неоспоримо и не подлежи на съмнение, което още повече ни кара да се отнесем с подобаващо уважение и отговорност към подобни първи за страната научни прояви. Основна тема на конгреса ще бъде: Критични състояния в доболничната и болничната Спешна медицина. Искрено се надявам, че активното участие в първия Национален конгрес по Спешна медицина ще обогати научните познания на делегатите относно диагностиката и поведението при спешни състояния в областите: доболнична спешна медицина – организация, логистика, диагностика и транспорт, спешна гръдна и коремна хирургия, спешна травматология, спешна педиатрия, спешна невротравматология и неврология, спешна детска хирургия и детска травматология, спешна кардиология, токсикология, термична травма, спешна образна диагностика и здравни грижи в областта на спешната медицина.

Информацията за тези области от Спешната медицина ще бъде поднесена и представена в серия от пленарни доклади, научни съобщения и симпозиуми. Предвижда се изработване на консенсус след дискусия на кръгла маса по основната тема. Конгресът ще се проведе с любезното съдействие и спонсорство на водещи компании в медицинската индустрия с възможност за представяне на съвременни изделия и лекарствени продукти, приложими в областта на Спешната медицина.

Нека всички заедно превърнем това ново начало в една вълнуваща традиция с мисъл за бъдещето, подкрепена с достатъчно ентусиазъм и научна обосновка. Пожелавам на всички успешно и ползотворно участие в първия Национален конгрес по Спешна медицина.

Искрено Ваш,
Доц. д-р Стоян Миланов, д.м.
Председател на Българско дружество по Спешна Медицина

 

Оганизационен комитет:
Почетни председатели:

 • Проф. д-р Милан Миланов
 • Проф. д-р Димитър Раденовски

Председател:

 • Доц. д-р Стоян Миланов

Членове:

 • Доц. д-р Олег Чолаков
 • Доц. д-р Теодор Атанасов
 • Д-р Десислав Врачански
 • Д-р Георги Георгиев
 • Д-р Александра Димова
 • Д-р Максим Гайдев
 • Д-р Стоян Сопотенски

Научен комитет:
Председател:

 • Проф. д-р Огнян Хаджийски
 • Доц. д-р Юлий Ванев

Членове:

 • Проф. д-р Александър Червеняков
 • Проф. д-р Емил Таков
 • Проф. д-р Асен Гудев
 • Проф. д-р Андрей Йотов
 • Проф. д-р Николай Петров
 • Проф. д-р Фани Мартинова
 • Проф. д-р Росен Дребов
 • Проф. д-р Евгений Белоконски
 • Проф. д-р Бойко Коруков
 • Доц. д-р Диян Енчев
 • Доц. д-р Николай Габровски
 • Доц. д-р Асен Балтов
 • Доц. д-р Мария Миланова
 • Доц. д-р Николай Младенов
 • Доц. д-р Венцислав Мутафчийски
 • Доц. д-р Маргарита Гешева

Основни теми:

Общомедицински, социални, деонтологични и икономически аспекти на Спешната медицина.

Доболнична Спешна медицина – организация, логистика, диагностика, транспорт.

Спешни и критични състояния във висцералната и торакалната хирургия.

Спешни и критични състояния в съдовата хирургия, урологията, гинекологията.

Спешни и критични състояния в ортопедията и травматологията.

Спешни и критични състояния в областта на детската хирургия и детската травматология.

Травма – доболнично и болнично поведение, алгоритми на поведение.

Термична травма.

Токсикология.

Спешна образна диагностика.

Кардиопулмонална и церебрална ресусцитация.

Спешни и критични състояния в кардиологията и кардиохирургията.

Спешни и критични състояния в пулмологията и алергологията

Спешна и интервенционална гастроентерология

Спешни и критични състояния в неврологията, неврохирургията, оториноларингологията и офталмологията.

Сестрински грижи и роля на професионалистите по здравни грижи в областта на Спешната медицина.

 

Обща информация
Време: 22-24. 11. 2013 г.
Място на провеждане: хотел Хилтън, София
Език: български
E-mail: congres_bulsem@pirogov.bg; congres_bulsem@abv.bg
Такса за участие:
- Членове на БДСМ -  без такса
- Нечленове на БДСМ - 50.00 лв (предварителна регистрация) или 70.00 лв (регистрация на място)
- Студенти - 10.00 лв

Банкова сметка:
Българско дружество по Спешна медицина
IBAN – BG89FINV91501215963170
FINVBGSF

Моля потвърдете заплатената от Вас такса за участие с копие от банковия документ на посочените електронни адреси.

2013-09-08

Увеличение на неосигурените, лекувани в "Пирогов" през 2013 г., спрямо 2012 г.

    2 пъти са се увеличили неосигурените пациенти, които са лекувани в „Пирогов” за първите 8 месеца на годината, спрямо предходната 2012-та, съобщи зам.-директорът по научната дейност и координатор на Спешния авангарден комплекс доц. д-р Олег Чолаков. През 2012 година в периода 1 януари – 31 август помощ в болницата са потърсили 150 000 лица, от които 31 000 са приети за лечение, а 225 са били неосигурените. За същия период, но през 2013-та преминалите през болницата са 165 000, от които 30 000 са приети за лечение. Неосигурените обаче са 484 лица.
При съпоставянето на летния приод 2012- 2013 година, данните сочат, че:
-  през миналага година преминалите амбулаторни са близо 60 000, от които постъпилите в болницата са над 11 000, а неосигурените, за които болницата се е погрижила са 86.
- през настоящата година при 55 000 преминали, приетите са 11 000, а  неосигурените 176.
На какво се дължи увеличеният брой на неосигурени лица, особено през последните 3 месеца, доц. Чолаков не се ангажира да коментира.

По отношение на двата почивни дни,  6-ти и 7-ми септември, зам.-директорът на спешната болница съобщи, че преминалите са  1200, от които около 160 са приети за лечение, а неосигурените лица са били 3.
Тази година за същите два дни потърсилите помощ в „Пирогов” са същия брой- около 1200, от тях са приети 160, но броят на  неосигурените е 17.
Едни от най-честите поводи за да потърсят помою в болницата се оказават ужилванията от оси и пчели. За двата дни (6 и 7 септември 2013 г.) случаите на ужилване от насекоми са над 20, а близо половината от тях са оставени за лечение, което се налага заради усложнения.
Алкохолните отравяния са 2 – момче на 15 години и жена на 39 се лекуват в Клиника „Токсикология”.
Има и няколко случая на домашно насилие. 2 жени са настанени в болницата, след като едната е бита от съпруга й, а другата от приятеля й. И двете са в стабилно състояние. Едната в настанена в Клиниката по неврохирургия, а другата в Травматологията.
Майка и син пострадали при ПТП също са настанени в болницата със счупвания на горните крайници.     

2013-02-21

ОТВОРЕНО ПРОТЕСТНО ПИСМО

 

ДО:    ГРАЖДАНИТЕ НА Р БЪЛГАРИЯ

           ПРЕЗИДЕНТА НА Р БЪЛГАРИЯ

           СЪВЕТА ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

           КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД

           ОМБУДСМАНА НА Р БЪЛГАРИЯ

           НАРОДНО СЪБРАНИЕ

           ПАРЛАМЕНТАРНА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

           МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

           МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

           НЗОК

           БЛС

           ПАЦИЕНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

           МЕДИИТЕ

 

О Т В О Р Е Н О   П Р О Т Е С Т Н О   П И С М О

от

РЪКОВОДСТВОТО, СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, НАЧАЛНИК НА КЛИНИКИТЕ, МЕДИЦИНСКИ И

НЕМЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ НА УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА ЛЕЧЕНИЕ И

СПЕШНА МЕДИЦИНА „Н. И. ПИРОГОВ"

 

Уважаеми дами и господа,

Налагането на лимит за извършване на основните медицински дейности на болница „Пирогов" е в противоречие с конституционното право на всеки гражданин на Република България за достъп до безотказна здравна помощ в избрано от самия него здравно заведение. За пореден път Университетската болница за спешна медицина „Н. И. Пирогов" се явява категорично в защита на интересите на българските пациенти и здравеопазването срещу безпрецедентния монополистки диктат и своеволия на НЗОК.

По сега определените правила за обем дейност и стойност на разходите за болнична медицинска помощ за 2013 година, приети с решение на Надзорния съвет N9 РД-НС-04-2/14.01.2013 година, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов" на 20 февруари 2013 година трябваше да спре приема и лечението на болни най-малко за следващите три месеца. Въпреки безумните рестриктивни лимити, УМБАЛСМ „Н. И . Пирогов" продължава да извършва и ще извършва дейността си по прием и лечение на пациентите безотказно и в пълен обем 24 часа в денонощието. Финансирането на тази дейност остава отговорност на държавата.

Абсурдно е единствената Университетска болница за спешна медицина в България да бъде ограничавана с обем на дейност при вменени от Закона задължения за безотказност на прием и лечение. Университетската болница за спешна медицина „Пирогов" е основен стълб на здравеопазването на страната и обект от стратегичското значение за националната сигурност на България, обявен с постановление на Министерския съвет № 181 от 20. 07. 2009 година.

Ако този безотговорен административен акт на ограничение на свободен избор и достъп на пациентите до спешна медицинска помощ стане факт, последствията за здравето на нацията и ситемата на здравеопазването ще бъдат следните:

 • Ограничения и невъзможност в диагностиката и лечението на спешно болни пациенти, особено деца, с нужда от високоспецализирани дейности, които могат да бъдат извършени единствено в УМБАЛСМ „Н. И . Пирогов";
 • Възникване на конфликт между пациентите и медицинския персонал, поради невъзможност за прием и лечение след надхвърляне на определения наложен лимит от НЗОК;
 • 40% съкращение на персонал и фактическо поставяне на най-голямото здравно заведение в страната в унизително положение, с невъзможност да извършва своите функции и да покрива нуждите на спешния пациент;
 • Заличване на болницата от Националната здравна карта.

За запазване на нормалния обем на работа, определяме следните искания :

1. Незабавна оставка на председателя на НЗОК д-р Пламен Цеков и целия Надзорен съвет.

 • Премахване на лимитите за обем и дейност на на УМБАЛСМ „Н. И . Пирогов" за диагностика и лечение на пациентите, потърсили медицинска помощ в болницата;
 • Точни и ясни гаранции, че медицинската дейност извършвана от УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов" ще бъде заплатена в пълен обем, минимум запазвайки параметрите от 2012 година;
 • Остойностяване и реално заплащане на извършените разходи по диагностика и лечение на амбулаторните спешни пациенти;
 • Връщане на финансирането на тежко болните интензивни пациенти през Министареството на здравеопазването без рестрикции по отношение на обема и дейността.

2013-01-05

Специалисти по Детска ортопедия и УНГ от "Пирогов" преглеждат безплатно деца

Акцент на прегледите на специалиста от Клиниката по ортопедична травматология д-р Атанас Кацаров са гръбначните изкривявания и плоскостъпието. Екипът на шефа на УНГ отделението д-р Асен Меджидиев се фокусира върху случаите на усложненията от прекарани вирусни и простудни заболявания по време на зимния сезон.
Ето защо специалистите по УНГ и Детската Травматология от УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” обединяват усилия и преглеждат безплатно деца и младежи днес от 9 до 16 часа.
За да бъде прегледано едно дете е необходимо предварително записване на тел. 02/ 9154479.
Прегледите се извършат в ДКЦ „Пирогов”, който се намира до входа за Детското спешно.

 

 

2013-01-01

47 525 пациенти са приети в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" през 2012 година

Близо 600 пациенти са преминали през спешните кабинети на "Пирогов" в празничната нощ, а 69 от тях са хоспитализирани. В "Токсикологията" са постъпили 4 младежи на възраст между 15 и 17 години с алкохолна интоксикация.
Празничната нощ не се е разминала без инциденти с пиротехнически средства. В резултат на бомбички са постъпили 7 пациенти.
Помощ в травматологичния кабинет са потърсили общо 108 лица.
47 525 е броят на пациентите, които са приети в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" през 2012 година, като това не са окончателни данни, подчерта зам.-ръководителят на Секцията по хирургия в болницата доц. Олег Чолаков. Цифрите се отнасят за дните преди празниците. Още в началото на работната година трябва да станат ясни окончателните данни. За сравненение през предходната година приетите лица са 42 842. Доц. Чолаков подчерта,че е намалял броят на починалите пациенти. ПРез 2012 година той е 1208, а през 2011 г. - 1212.
Според доц. Олег Чолаков това показва, че се е повишило качеството на специалистите, които работят в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов".

 

 

2012-10-19

МЗ връчва грамоти на лекарите, които участваха при спасяването на пострадалите при атентата в Бургас

На Празника на българския лекар и Деня на свети Иван Рилски Чудотворец Министерството на здравеопазването награждава с грамоти лекарите от УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”, които участваха в спасяването на пострадалите при атентата на летище „Сарафово”. Наградата се дава за проявен висок професионализъм. Отличията се връчват на анестезиолога д-р Христо Юруков, на началника на IV-та „Хирургия” Антони Филипов и на хирурга от д-р Десислав Врачански. Същото признание получават и д-р Лъчезар Захариев от II-ра „Травматология”, както и д-р Александър Петров.
На 25 юли т.г. на церемония в Министерския съвет за особени заслуги бяха отличени медиците, ангажирани в спасяването на израелските туристи след атентата на летище "Сарафово". Тогава те получиха почетни плакети от министър-председателя Бойко Борисов и министъра на здравеопазването Десислава Атанасова.

 

2012-10-08

Започва обучение по програма ПУЛСС-"Практически увод в лечението на спешните състояния"

В рамките на програмата за една година 6500 лекари, медицински специалисти и шофьори на линейки ще изучват спецификите при оказването на първа помощ. Обучението им по програмата „ПУЛСС- Практически увод в лечението на спешните състояния” е финансирано с европейски средства. 
     Преподаватели са 42 от най-добрите лекари в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”. По време на упражненията курсистите ще се обучават върху уникални за България манекени, управлявани от специална компютърна програма. Чрез нея преподавателите ще задават болестта от която страдат „пациентите”, а обучаващите се ще трябва да ги „излекуват” на базата на познанията си.  Всяка седмица ще стартира нов курс, а в края му лекарите, медицинските лица и шофьорите на линейки ще държат тест, чрез който да покажат какво са усвоили.Обучението се провежда в сградата на Клиниката по изгаряния на 2 етаж.