Бърза помощ
Previous
  • Включва пет хирургични клиники, отделение по спешна оперативна гинекология и отделение по ендоскопия и функционална диагностика.

  • Основната дейност е оказване на висококачествена специализирана и квалифицирана медицинска помощ в областта на травматологията и ортопедията.

  • Основна цел на клиниката по неврохирургия е да осъществява специализирана, висококачествена, ефективна и достъпна неврохирургична помощ.

  • Единствената специализирана клиника в страната за диагностика, активно лечение и ранна рехабилитация на лица от всички възрасти с термична травма.

  • Утвърден национален център на спешната и планова хирургична помощ при деца на възраст от 0 до 18 години, доказала мястото и ролята си в развитието на различните направления на детската хирургия.

  • Основната цел на клиниките е оказването на висококвалифицирана и специализирана 24-часова стационарна и консултативна, спешна и планова урологична помощ.

  • Клиниката по токсикология е водеща по отношение на диагностично-терапевтичната си дейност, методично-информационна, научноизследователска и преподавателска активност.

  • Клиниката по интензивно лечение (КИЛ) оказва спешна медицинска помощ при пациенти с травми, остри хирургични заболявания на коремни и гръдни органи, опорно-двигателен апарат.

  • В Клиниката работят специалисти по вътрешни болести, кардиология, нефрология, ревматология, ендокринология, хематология и пулмология.

Next
Услуги
За медици
За пациенти

Спешна консултативно-диагностична дейност

Консултативно-диагностичният блок е разположен на Партера в централния корпус на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”. Състои се от спешно приемно отделение с приемно-консултативни кабинети и консултативно-диагностични кабинети... [+]

Параклинични структури

В Пирогов можете да разчитате на комплексна и професионална диагностика в звената по образна диагностика, клинична лаборатория, лаборатория по клинична микробиология, клинична патология, консервиране на тъкани, трансфузионна хематология и имунология...[+]

Допълнителни дейности

Медицински център; Трудова медицина; Болница за долекуване

В медицинския център на Пирогов се извършват прегледи на пациенти с направление от личния лекар от висококва- лифицираните специалисти на болницата...[+]

Дарителска кампания ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ Един жест е достатъчен, за да помогнеш. Избери своята лична кауза на www.izberi.rbb.bg [+]